Du har jo så meget at være lykkelig for, men til tider er du utidig og ikke i “hopla”.

Du føler dig invaderet af bekymringer, og har stressrelaterede symptomer. Du synes måske, det er svært at holde den gående. Faktisk synes du slet ikke, det er så let at være menneske.

Vi er arveligt belastet

Ifølge evolutionsteorien tilgodeser evolutionen den, der tilpasser sig og sikrer artens videreførelse. Bare vi har mangfoldiggjort os, er den ligeglad med om vi er lykkelige bagefter.

Men fordi vi er tænkere, vil vi gerne nyde livet og være lykkelige, også efter vi har mangfoldiggjort os. Vi ønsker at være lykkelige!

Vi er tænkere

Vi bruger en masse tid på at tænke på og reflektere over fortiden og fremtiden. Vi reflekterer over, hvordan det var, og hvordan det kan blive. Eller hvordan det burde have været eller, hvor frygteligt galt det kan gå i fremtiden.

I dit DNA bærer du dine forfædres historie. Selvom du hverken har oplevet forfølgelse, krige eller andre katastrofer, så sidder fobier og traumer i dit DNA. Og vores historie er blodig.

Musse forsøget

I et forsøg med mus, lod man dem få duften af kirsebærblomst, samtidig med at man udsatte dem for elektrisk stød. Disse mus lærte hurtigt, at duften af kirsebærblomst​ var lig med fare. Så lod man disse mus få unger, som også fik unger. Børnebørnene til de mus, der havde været udsat for stød, reagere med skræk overfor duften af kirsebærblomst, også selv om de ikke fik stød. Børnebørnene havde arvet traumet fra deres bedsteforældre, selvom de aldrig selv havde været udsat for forsøget, forbandt de nu den velduftende kirsebærblomst med noget farligt.

Din slægt har brug for din indsats

Så din måde at tænke og ræsonnere på afhænger meget af din slægts fortid. Så når vi kigger på vores blodige historie, er det jo ikke mærkeligt, at vi kan danne os alle mulige skrækscenarier for vores fremtid. Vores slægt har jo set hvor grueligt galt det kan gå.

Det kan virke uretfærdigt, at du skal slæbe rundt på ikke kun dine egne traumer, men også hele din slægts.

Men det er sådan det er!

Det er dig der har ansvaret for, at finde ud af, hvad det er for nogle problematikker du igen og igen kæmper med. Få hurtigst muligt sat en bevægelse i gang, og arbejd derefter med det i dit eget tempo.

Her arbejder du ikke alene på dine egne vegne, men også på slægtens vegne. For det du løser, skal dine børn, børnebørn………. ikke kæmpe videre med.

Vi ønsker dybest set bare lykke for alle på alle planer!

Hvordan kan du gøre noget ved det?

Vejen og metoden er dit valg. Og der findes mange indfaldsvinkler til at blive bevidst om problematikker, og til at løse dem. Hver især må vi vælge den vej og metode der føles rigtig for os. Jeg har selv valgt en spirituel og terapeutisk vej og det er derfor min indfaldsvinkel til at opnå mere lykke i mit liv. Det virker for mig!
Du er meget velkommen på min mands og min hjemmeside, hvor vi nærmere beskriver, hvad det er vi gør, for at skabe mere lykke omkring os.


Til vores hjemmeside